حشره كش های خانگي

اسپري حشره كش آرش

اسپري تحت فشار جهت مبارزه با حشرات پرنده و موذي و خانگي، حشره كش اسپري پيروتروئيدي با دوام زياد و اثر فوري براي از بين بردن پشه، مگس، سوسك، ساس، كك، بيد و مورچه

پودر حشره كش آرش

حشره كش پودر آرش براي از بين بردن انواع سوسك و ساير حشرات موذي. حشره كش پودر آرش پيروتروئيدي بوده و داراي دوام واثر طولاني وفوري‌ مي باشد.

اسپري حشره كش آش و لاش

اسپري تحت فشار جهت مبارزه با حشرات موذي مانند سوسك، مگس، پشه، ساس با اثر فوق العاده فوري و دوام بسيار طولاني بر اساس ماده مؤثره سايفنوترين توليد گرديده و داراي خاصيت حشره كشي معجزه آسائي مي باشد.

پودر حشره كش آش و لاش

پودرحشره كش براي از بين بردن انواع سوسك، مورچه، هزارپا، عنكبوت،بيد، ساس، كنه براساس ماده مؤثره سايفنوترين توليد گرديده كه داراي خاصيت حشره كشي معجزه آسائي ميباشد.